TRÀ SỬA ĐÀI LOAN

Trà sữa double tea

37,000

TRÀ SỬA ĐÀI LOAN

Trà sữa ngọc trai

42,000

TRÀ TRUYỀN THỐNG

Trà ô long đào (Sao chép)

37,000

TRÀ TRUYỀN THỐNG

Trà ô long đào

37,000

TRÀ TRUYỀN THỐNG

Trà ô long anh đào

47,000
Browse Wishlist

TRÀ TRUYỀN THỐNG

Trà xanh royal kem

55,000
Giảm giá!

ĐỒ UỐNG KHUYẾN MÃI

Nước chanh leo

57,000 50,000
Giảm giá!

ĐỒ UỐNG KHUYẾN MÃI

Trà xanh dưa leo

49,000 32,000

TRÀ TRUYỀN THỐNG

Trà ô long đào (Sao chép)

37,000

TRÀ TRUYỀN THỐNG

Trà ô long đào

37,000

TRÀ TRUYỀN THỐNG

Trà ô long anh đào

47,000
Browse Wishlist

TRÀ TRUYỀN THỐNG

Trà xanh royal kem

55,000