Trà sữa kiwi

45,000 32,000

Vị trà đậm và thơm kết hợp hòa quyện với lớp kem sữa mặn.

Thông tin

Tên món Size Giá tiền
(VNĐ)
Lượng đường
(g)
Caffeine Calories
(Có đường)
Calories
(Không đường)

Trà sữa kiwi

M 47.000 22.7 46.7 266.1 181.3
L 53.000 31.5 68.4 360.9 242.2
Nóng 47.000 22.7 93.3 269.1 184.3